Rozwiązania na miarę każdego przedsiębiorstwa

Oprogramowanie dla administracji

W naszej ofercie znajduje się również oprogramowanie dla administracji publicznej. Oferujemy m.in. oprogramowanie do gospodarki odpadami w gminie MEWA oraz dedykowny system informatyczny zarządzający wszystkimi szczeblami administracji samorządowej.

PUMA – oprogramowanie dla administracji

PUMA to modułowe, zintegrowane oprogramowanie dla administracji wspomagający pracę wszystkich szczebli administracji samorządowej.

Puma jest oprogramowaniem wspierającym gminy i obsługującym:

  • ewidencję ludności, USC, ewidencję gruntów i budynków, gospodarkę terenami, ewidencję działalności gospodarczej,
  • budżet, finanse i księgowość, kasę, fakturowanie, środki trwałe,
  • naliczanie i windykację podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportu dla osób fizycznych i prawnych,
  • naliczanie i windykację opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż gruntów,
  • obsługa dodatków mieszkaniowych, opłat lokalnych, zezwoleń alkoholowych, paliw dla rolników, opłat za posiadanie psa,
  • kadry i płace, w tym płace nauczycieli,
  • informacje dla zarządu.
Dowiedz się więcej