System obsługi jednostek samorządu terytorialnego

PUMA – oprogramowanie dla administracji

PUMA to modułowe, zintegrowane oprogramowanie dla administracji wspomagający pracę wszystkich szczebli administracji samorządowej.

Puma jest oprogramowaniem wspierającym gminy i obsługującym:

 • ewidencję ludności, USC, ewidencję gruntów i budynków, gospodarkę terenami, ewidencję działalności gospodarczej,
 • budżet, finanse i księgowość, kasę, fakturowanie, środki trwałe,
 • naliczanie i windykację podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportu dla osób fizycznych i prawnych,
 • naliczanie i windykację opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż gruntów,
 • obsługa dodatków mieszkaniowych, opłat lokalnych, zezwoleń alkoholowych, paliw dla rolników, opłat za posiadanie psa,
 • kadry i płace, w tym płace nauczycieli,
 • informacje dla zarządu.

MODUŁY APLIKACJI:
 • Budżet
 • WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa
 • Finanse i Księgowość
 • Kasa
 • Gospodarka Nieruchomościami (Ewidencja Gruntów, Naliczanie i Windykacja Opłat)
 • Ewidencja Ludności
 • Statystyki dla Ewidencji Ludności
 • Wyborcy
 • USC – Urząd Stanu Cywilnego
 • Izby Rolnicze
 • Podatki od osób fizycznych i prawnych (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, środków transportu)
 • Psy (opłaty za posiadanie psa)
 • Decyzje
 • Symulacje podatkowe
 • Zaświadczenia
 • Opłaty za pas drogowy
 • Opłaty różne (administracyjne, skarbowe, miejscowe, targowe itp.)
 • Opłaty inkasenckie, przyłączeniowe
 • Windykacja podatków i opłat
 • Fakturowanie
 • Kadry
 • Płace
 • Dodatki mieszkaniowe
 • Ewidencja podmiotów gospodarczych
 • Środki trwałe
 • Koncesje alkoholowe
 • Informacje dla Zarządu
 • Paliwa (dopłaty rolnicze do paliw)
 • Administracja
 • Kontrahent

 

captcha

Pola wymagane