System wspomagający zarządzanie gospodarstwem hodowlanym

Obora

„OBORA” autorstwa ZETO Olsztyn to system przeznaczony dla hodowców bydła mlecznego, wspomaga zarządzanie gospodarstwem hodowlanym objętym oceną użytkowości. Jest w pełni zintegrowany z krajowym systemem Oceny Wartości Użytkowej i Hodowlanej Krów i Buhajów (SYMLEK).Nowa wersja umożliwia również obsługę stad spoza oceny oraz stad bydła mięsnego.

System „OBORA” daje możliwość:
 • Uzyskania pełnej informacji o każdej krowie w ocenianym stadzie:
 • dane o pochodzeniu,
 • dane wydajnościowe,
 • wydajność życiowa, średnia wydajność roczna, średnia wydajność laktacyjna,
 • laktacje 305-dniowe lub krótsze zakończone,
 • aktualnie trwającą laktację, porównanie wydajności laktacyjnych do średniej wydajności w stadzie,
 • wartości hodowlane,
 • dane o potomstwie,
 • ocenę typu i budowy dla pierwiastek,
 • dane o pokryciach,
 • próbne udoje (przedstawione również w formie graficznej).
 • Uzyskania informacji o buhajach (własnych, kryjących, rodowodowych).
 • Rejestracji badań, pomiarów oraz chorób i przebiegu ich leczenia.
 • Rejestracji pokryć, porodów i poronień krów i jałówek.
 • Rejestracji badań grupowych.
 • Rejestracji grupowych zasuszeń , przemieszczeń , brakowań.
 • Wczytywania wag z pliku tekstowego.
 • Utworzenia drzewa genealogicznego krowy, jałówki, buhaja i buhajka oraz trzypokoleniowego rodowodu.
 • Obliczenia stopnia pokrewieństwa krowy/jałówki i buhaja.
 • Selekcji krów, jałówek, buhajów i buhajków wg wybranych kryteriów.
 • Tworzenia zestawień według wymagań użytkownika z możliwością dowolnego ustawienia kolejności i sortowania danych z możliwością eksportu do arkusza kalkulacyjnego.
 • Uzyskania raportów i analiz dla obór.
 • Uzyskania informacji o średnich wydajnościach obór w poprzednich latach oraz porównanie do bieżących wyników.
 • Wyliczania dla zakresu prób średnich wyników laktacyjnych.
 • Przygotowania kalendarza prac związanego z przewidywanymi zdarzeniami w stadzie.
 • Prowadzenia dodatkowych notatek niezależnych od kalendarza.
 • Rejestracji pracowników.
 • Przyporządkowania zwierząt do pracowników i budynków.
 • Modyfikacji słowników w zależności od własnych potrzeb.
 • Ustawiania parametrów maksymalnej laktacji.
 • Prowadzenia elektronicznej Księgi Bydła z możliwością wydruku formularzy do ARiMR.
 • Tworzenia Wykazu Zdarzeń.
 • Prowadzenia Księgi Obrotu Inwentarza Żywego.
 • Rejestracji mleka dla stad nie będących pod oceną.

Dla stad będących pod oceną użytkownik otrzymuje bazę startową zawierającą komplet informacji o aktualnie ocenianych krowach oraz o wydajnościach obór. Baza aktualizowana jest każdego miesiąca po próbnym udoju. Miesięczne dane mogą być przekazywane na płycie CD lub poprzez INTERNET.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WDROŻENIA Z SYSTEMU OBORA:
 • dostęp do wiarygodnej i aktualnej informacji,
 • możliwość dowolnego wyboru i sortowania danych z możliwością eksportu do arkusza kalkulacyjnego,
 • swobodna możliwość „obróbki” danych,
 • kontrola wydajności mlecznej,
 • czuwanie nad stanem zdrowia krów i cieląt,
 • obserwacja składu mleka na podstawie indywidualnych wyników poszczególnych krów w stadzie,
 • prawidłowe planowanie brakowania i remontu stada,
 • obiektywne podejmowanie decyzji o doborze buhajów, sposobie doju czy programie żywienia,
 • optymalny dobór buhaja do inseminacji,
 • wyliczenie współczynnika pokrewieństwa,
 • pilnowanie terminowego zasuszanie krów,
 • przewidywanie wystąpienia rui, terminowe krycia,
 • pilnowanie terminowego badania na skuteczność krycia,
 • aktywne kontrolowanie rozwoju jałowic hodowlanych,
 • tworzenie dokumentów do ARMIR-u,
 • grupowe zasuszenia, badania, przemieszczenia, brakowania,
 • kontrola rozrodu,
 • dla obór ocenianych – dane o próbnym udoju oraz zdarzenia w stadzie.

Praca z systemem zdecydowanie ogranicza tzw. pracę biurową. Zyskany w ten sposób czas możemy dowolnie wykorzystać.

Jedyny program, w którym znajdziesz:
 • dane o próbnym udoju oraz zdarzenia w stadzie,
 • trzypokoleniowy rodowód zwierzęcia,
 • ocena wydajności mlecznej,
 • porody i pokrycia,
 • ocena typu i budowy,
 • wartości hodowlane,
 • buhaje dopuszczone do rozrodu,
 • informacje o wpisie do ksiąg,
 • tworzenie wydruków do ARiMR.

 

captcha

Pola wymagane