Rozwiązania na miarę każdego przedsiębiorstwa

XYZ System ERP

System ERP o nazwie XYZ to oprogramowanie dla firm, które służy do wspomagania zarządzania różnymi obszarami przedsiębiorstwa, począwszy od rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, poprzez zarządzanie personelem, aż po kompleksową obsługę procesów logistycznych i produkcyjnych. Jest on przeznaczony dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. ZETO Opole wykonuje wdrożenia i szkolenia z Systemu ERP, oraz prowadzi nadzór nad eksploatacją oprogramowania.

Ogólne cechy:

 • System ERP to automatyczna numeracja wszystkich dokumentów i zdarzeń,
 • System ERP to eksport danych do innych programów (m.in. MS Excel, Libre Office),
 • System ERP to załączanie dokumentów w dowolnym formacie (m.in. pdf, doc, xls),
 • System ERP to dostęp do historii zmian statusów oraz historii zmian danych kartotekowych,
 • System ERP to możliwość definiowania dowolnej liczby i rodzaju dokumentów, wraz z ich modelowaniem,
 • System ERP to możliwość wymiany informacji między partnerami handlowymi przy wykorzystaniu EDI,
 • System ERP to współpraca  z większością urządzeń zewnętrznych na rynku,
 • System ERP to dostęp do bogatej bazy raportów, z możliwością ich rozbudowy,
 • System ERP to pomoc kontekstowa w każdym miejscu programu.

Korzyści wynikających ze współpracy:

 • zachowanie ciągłości pracy systemu informatycznego poprzez szybkie reagowanie na zaistniałe awarie,
 • gwarancja bezpieczeństwa danych,
 • zwiększenie skuteczności sprzedaży,
 • szybszy przepływ informacji pomiędzy działami firmy,
 • zwiększenie efektywności pracy,
 • obniżenie kosztów utrzymania firmy.

System ERP składa się z programów:

 • Finanse,
 • Środki Trwałe,
 • Analizy Finansowe,
 • Logistyka,
 • Produkcja,
 • Personel,
 • Portal Pracownika,
 • Pojazdy.

Baza danych

System ERP został stworzony na platformie relacyjnej bazy danych Progress® RDBMS™. W pełni wykorzystuje zaawansowaną technologię Progress. Progress™ jest jednym z najnowocześniejszych narzędzi do opracowywania programów w dzie­­dzinie przetwarzania informacji i obsługi baz danych. Produkty Progress mogą być instalowane na bardzo różnorodnym sprzęcie, pod wieloma sys­­te­­mami operacyjnymi między innymi WINDOWS NT/2000, Solaris, HP/UX, UNIX, LINUX, OS/400, BTOS i VMS.

Lista maszyn zawiera kom­­pu­tery wszystkich liczą­cych się producentów, między innymi DEC, Hewlett–Packard, ICL, IBM, MIPS, Sun oraz kompu­te­ry kompatybilne z IBM PC.

Napisane w Progress-ie aplikacje są w pełni przenośne pomiędzy wszystkimi platformami sprzę­­towy­mi, przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego wykorzystania mo­żli­wości każdej z plat­form. Progress jest kompleksowym produktem, w skład którego wchodzą:

 • system definiowania i obsługi bazy danych,
 • pełny język programowania czwartej generacji – Progress 4GL,
 • system wspomagający pisanie aplikacji.

Bezpieczeństwo danych:

 • zabezpieczenie danych przed utratą lub zniekształceniem, poprzez bardzo rozbudowany system tworzenia ko­pii archi­wal­nych oraz odtwarzania bazy danych,
 • zabezpieczenie danych przed niepowołanym dostępem umożliwia kontrolę praw do­stę­pu na trzech poziomach: systemu operacyjnego, bazy danych, napisanej aplikacji użytkowej.

Każdy z tych poziomów funkcjonuje niezależnie od pozostałych i łącznie gwarantują one całkowite bezpieczeństwo zgromadzonych danych.

Różnorodność środowiska pracy

Progress może pracować pod wieloma systemami operacyjnymi, w bardzo różnych środo­wis­­kach. Bardzo istotny jest fakt, że przenoszenie aplikacji użytkowej z jed­nego systemu na drugi odbywa się bez zmiany nawet jednej linijki kodu. Przynosi to użytkownikowi ogromne korzyści w postaci oszczędności czasu i pieniędzy podczas zmiany posiadanego sprzętu komputerowego lub też przy dystrybucji stworzonej w Progress-ie apli­ka­cji.

Aktualizacja i dalsza współpraca

Ponieważ zależy nam na utrzymaniu zadowolenia Klienta, proponujemy Państwu długotrwałą współpracę. W ramach tejże współpracy zapewniamy:

 • stałą aktualizację oraz rozwój naszego Systemu ERP – na bieżąco aktualizowane są wersje wszystkich programów, reagujemy na każdą zmianę przepisów czy prawa;
 • stały nadzór nad użytkowanym oprogramowaniem lub/i sprzętem, a mianowicie stały serwis informatyczny, sprawne rozwiązanie wszelkich problemów związanych z obsługą oprogramowania, a co najistotniejsze – wsparcie merytoryczne.

Umożliwiamy Państwu kontakt telefoniczny czy osobisty z naszymi specjalistami, którzy z pewnością odpowiedzą na każde pytanie. Wszelkie uwagi czy problemy mogą Państwo również zgłaszać w zakładce „Formularz kontaktowy”, który znajduję się na naszej stronie internetowej.

captcha

Pola wymagane

Finanse

Celem programu XYZ Finanse jest wspomaganie i automatyzacja prac związanych z prowadzeniem księgowości, umożliwiające dostarczenie wiarygodnych i pogłębio­nych informacji pomocnych w ocenie sytuacji ekonomicznej jednostki. Program jest zgodny z Ustawą o rachunkowości.

Dowiedz się więcej

Analizy Finansowe

Program jest narzędziem wspomagającym zarządzanie wartością podmiotu gospodarczego. Zarządzanie wartością podmiotu gospodarczego zmierza do optymalizacji tej wartości w dłuższym okresie czasu, zgodnie z określoną przez podmiot polityką rachunkowości. Służy m.in. do opracowywania dowolnych sprawozdań i analiz wielowariantowych.

Dowiedz się więcej

Środki Trwałe

XYZ Środki Trwałe jest programem do obsługi zdarzeń gospodarczych w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków niskocennych przedsiębiorstwa. Jest zgodny z Ustawą o rachunkowości oraz bezpośrednio współpracuje z programem XYZ Finanse.

Dowiedz się więcej

Logistyka

Głównym celem programu XYZ Logistyka jest zapewnienie dostępności właściwego produktu we właściwej ilości i cenie, we właściwym czasie i miejscu, właściwej jakości, właściwemu klientowi.

Dowiedz się więcej

Produkcja

Zarządzanie działalnością produkcyjną jako proces specyficzny, a czasem niemalże unikatowy w każdej firmie, może być wspierany przez XYZ Produkcja. Program prowadzi użytkownika od zapytania ofertowego, przez przygotowanie wyceny, wydanie zlecenia na produkcję, aż po wykonanie kart pracy, przyjęcie wyrobu na magazyn oraz automatyczną alokację na poczet złożonego zamówienia. Oprogramowanie to wspomaga również w technicznym przygotowaniu produkcji przy tworzeniu struktury i norm materiałowych, jak również technologii wytworzenia.

Dowiedz się więcej

Kadry i Płace

Program XYZ Personel wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie kadr i płac. Zawiera bogatą funkcjonalność zarówno z tzw. „miękkiego” jak i „twardego” HR. Umożliwia między innymi prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, planowanie i ewidencję czasu pracy oraz obliczanie płac.

Dowiedz się więcej

Portal Pracownika

Program pracowniczy to innowacyjne rozwiązanie wspomagające zarządzanie kadrami, dające korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcy. Podstawową funkcjonalnością w tym obszarze jest możliwość wglądu przez pracownika poprzez przeglądarkę internetową do swoich danych osobowych, znajdujących się systemie kadrowym. Pracownik ma pełny podgląd i możliwość kontroli nad swoimi danymi. Pracodawca natomiast ma pełen obraz personalny firmy, dostępny w każdej chwili poprzez przeglądarkę internetową. Pozwala to na sprawniejszy przepływ informacji i oszczędność często brakującego czasu. Obniża również koszty obsługi procesów związanych z kadrami. Poprzez kompleksowe zarządzanie zasobami na wielu poziomach zauważalny jest szybki przepływ informacji, większy komfort pracy pracowników oraz zwiększenie efektywności działań rozwojowych i motywacyjnych w przedsiębiorstwie.

Dowiedz się więcej

Pojazdy

Cechą charakterystyczną programu XYZ Pojazdy jest możliwość zarządzania nie tylko pojazdami drogowymi, ale również innymi urządzeniami w których istotne jest rozliczanie paliwa i materiałów eksploatacyjnych.

Dowiedz się więcej