Zarządzanie własną bazą transportową

Pojazdy

Cechą charakterystyczną programu XYZ Pojazdy jest możliwość zarządzania nie tylko pojazdami drogowymi, ale również innymi urządzeniami w których istotne jest rozliczanie paliwa i materiałów eksploatacyjnych.

Program jest sparametryzowany, dzięki czemu umożliwia zdefiniowanie:

  • dowolnych pojazdów lub innego sprzętu,
  • dowolnego wyposażenia takiego jak opony, gaśnice, apteczki, radia oraz innego – niestandardowego,
  • dowolnych norm np. miasto-zima, trasa-zima, miasto-lato, trasa-lato oraz innych uprzednio zdefiniowanych przez użytkownika,
  • dowolnego rodzaju paliwa dla danego pojazdu np. benzyna, LPG.

Centralnym punktem programu w zakresie obsługi pojazdów drogowych jest Karta Drogowa, natomiast dla innych urządzeń silnikowych jest Raport Dzienny. Te dwa elementy stanowią podstawę do ewidencji i analizy pracy kierowców, operatorów maszyn, przebiegu pojazdów, czasu pracy maszyn.

Wypełnione karty drogowe mogą być wydrukowane lub pozostać w formie elektronicznej. Ponadto program powiadamia o wcześniej zdefiniowanych terminach przeglądów, ubezpieczeń (OC, NW, AC), konieczności wymiany oleju itp. za pośrednictwem niezwykle funkcjonalnego „przypominacza”.

Program umożliwia ustawianie norm według konkretnego parametru np. według daty – latem wyświetlane są tylko normy letnie, zimą tylko normy zimowe. Różnorodne zestawienia pozwalają na dokonywanie analizy przejechanych kilometrów, zużycia paliwa oraz innych potrzebnych informacji.

Program jest częścią systemu XYZ dlatego informacje z kart drogowych pracy kierowców są dostępne w programie XYZ Personel. Również pojazdy będące środkami trwałymi są zintegrowane z Programem XYZ – Środki Trwałe.

Podstawowe funkcje programu:
  • dowolność definiowania pojazdów, sprzętu wyposażenia, norm, paliwa,
  • emisja kart drogowych,
  • emisja raportów dziennych,
  • rozliczenia pracy kierowców oraz przejechanych kilometrów.

Podobnie jak wszystkie inne produkty naszej firmy, również i program XYZ Pojazdy jest na bieżąco aktualizowany w stosunku do zmieniających się przepisów prawa obowiązujących w jego zakresie.

Pojazdy – oferta ogólna (PDF, 86kB)