Zarządzanie procesami Kadrowo - Płacowymi

Portal Pracownika

Program pracowniczy to innowacyjne rozwiązanie wspomagające zarządzanie kadrami, dające korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcy. Podstawową funkcjonalnością w tym obszarze jest możliwość wglądu przez pracownika poprzez przeglądarkę internetową do swoich danych osobowych, znajdujących się systemie kadrowym. Pracownik ma pełny podgląd i możliwość kontroli nad swoimi danymi. Pracodawca natomiast ma pełen obraz personalny firmy, dostępny w każdej chwili poprzez przeglądarkę internetową. Pozwala to na sprawniejszy przepływ informacji i oszczędność często brakującego czasu. Obniża również koszty obsługi procesów związanych z kadrami. Poprzez kompleksowe zarządzanie zasobami na wielu poziomach zauważalny jest szybki przepływ informacji, większy komfort pracy pracowników oraz zwiększenie efektywności działań rozwojowych i motywacyjnych w przedsiębiorstwie.

Dzięki temu modułowi mamy możliwość:
  • wglądu do danych osobowych poprzez przeglądarkę  internetową jakie wprowadzone są w systemie kadrowym,
  • ewidencjonowania odczytów z RCP prezentujących dane dotyczące czasu pracy w zadanym przez użytkownika okresie czasu,
  • wglądu w rozliczenie okresu, czyli informacje o ostatnim okresie rozliczeniowym pracownika,
  • ewidencjonowania nieobecności w zadanym przez użytkownika okresie czasu,
  • ewidencjonowania limitów nieobecności prezentujących dostępne limity nieobecności pracownika,
  • wystawiania różnego rodzaju dokumentów np.: wnioski urlopowe, delegacje,
  • zarządzania czasem pracy,
  • elektronicznego ewidencjonowania i dostępu do dokumentów.