PUMA – zintegrowany system dla administracji publicznej

W naszej ofercie znajdziecie Państwo zintegrowany system informatyczny Puma, który wspomaga zarządzanie na wszystkich szczeblach administracji publicznej.

Puma jest programem wspierającym pracę gminy i obsługującym:

  • ewidencję ludności, USC, ewidencję gruntów i budynków, gospodarkę terenami, ewidencję działalności gospodarczej,
  • budżet, finanse i księgowość, kasę, fakturowanie, środki trwałe,
  • naliczanie i windykację podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportu dla osób fizycznych i prawnych,
  • naliczanie i windykację opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż gruntów,
  • obsługa dodatków mieszkaniowych, opłat lokalnych, zezwoleń alkoholowych, paliw dla rolników, opłat za posiadanie psa,
  • kadry i płace, w tym płace nauczycieli,
  • informacje dla zarządu.